JOOPY מאפשר לך להניע את העובדים והארגון לביצועים טובים יותר!

  • מוצר מדף, מוכח, עשיר בפונקציונאליות, חדשני ויצירתי
  • ניהול קל וידידותי על ידי המשתמש העסקי
  • גמישות מלאה לעדכון שיטות פרטניות לפי צרכי הארגון
  • שיטות מובנות למדידה ותגמול
  • רתימת עובדים לעמידה ביעדים